Unajmili ste električni bicikl. Uživate u vožnji, no htjeli biste dodatno ispuniti provedeno vrijeme.

Zagorje je puno znamenitosti. Često su one i pokraj Vas. Čine se nedostupnima, ili i ne znate da su tu negdje u blizini.

Električni bicikl omogućiti će Vam da ih i uz prosječnu kondiciju obiđete bez većeg napora – naprotiv, uživajući u vožnji.

Pripremljeni obilasci osiguravaju Vam da ih sa lakoćom pronađete i posjetite samostalno.