Opći uvjeti poslovanja

Ovim uvjetima objašnjen je odnos između najmodavca (B.A.M.T. TRGOVINA d.o.o., u ovom tekstu: eBikeTour), i najmoprimca.

eBikeTour iznajmljuje eBickl i opremu u svrhu pružanja potpunog doživljaja duže vožnje električnim biciklom zagorskim bregima.

Cijene usluga najma objavljene su u kunama i plaćaju se u kunama.  U cijne je uključen PDV. Objavljena je i približna cijena u eur.

Rezervacija termina najma vrši se ispunjavanjem online obrasca.

U skladu sa dostupnim terminom i brojem e-bicikala, eBikeTour će najmoprimcu poslati Potvrdu rezervacije, ili prijedlog nekog drugog termina i/ili opreme.

Najmoprimac može otkazati rezervaciju najma min. 24h prije ugovorenog termina.

Prilikom rezervacije preporučujemo uplatiti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

Najmoprimac izjavljuje da je sposoban sigurno voziti e-bicikl, te da je dobrog zdravlja.

Nakon potvrdjene rezervacije od strane eBikeTour, klijent može odabrati između sljedećih varijanti plaćanja:

– plaćanje putem banke (doznakom)

– plaćanje gotovinom ili kreditnom karticom prilikom preuzimanja e-bicikla.

Prilikom preuzimanja eBicikla, najmoprimac:

  • sklapa Ugovor o najmu sa eBikeTour (uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice),
  • ostavlja sigurnosni polog (1.500kn/biciklu), u obliku predautorizacije kreditne kartice ili gotovinom.

Za vrijeme trajanja najma, najmoprimac je odgovoran za opremu koju je unajmio.

Ukoliko nije učinjena nikakva šteta od strane klijenta, polog se u potpunosti vraća, odnosno predautorizacija se poništava.

Pravilo je bicikl i unajmljenu opremu vratiti barem 15 min prije ugovorenog vremena kako bi bilo dovoljno vremena za check-out. Svako kašnjenje u povatu (osim minimalnog) se dodatno naplaćuje u skladu sa sklopljenim Ugovorom.

eBicikl i opremu možete vratit i ranije, no bez povrata sredstava, uz prethodnu najavu barem 1 sat.

Najmoprimac je dužan voziti e-bicikl sa punom pažnjom, u skladu sa svim pravilima.