krapinske toplice

Upoznaj tetu Đurđu ...

… ali naravno, prvo ju trebate pronaći – i kao dokaz, pošaljite nam selfie sa tetom Đurđom. Ak se malo kod nje zadržite – svakaj bute zanimljivoga saznali.

Samom relativno ravničarskom rutom upoznajemo manja okolna mjesta, obrađena polja i lokalne puteve. Pripaziti treba na prijelazu preko glavne ceste. Jedan kraći dio je makadam, pa nešto prometnija cesta prema Krapinskim Toplicama. Povratak je preko brijega, ali je e-biciklom bezbrižno savladiv. Slijedi spuštanje u Tuheljske Toplice.